Installation

Installation

Behöver du installationshjälp så hjälper vi dig med det också. Du får tillgång till utbildade montörer som utför elinstallationer och driftsätter i alla typer av miljöer.

All typ av installation av utrustning för automation, styrning och reglering kräver specialkunskap vanliga installatörer saknar. Mer än 30 år erfarenhet gör att du tryggt kan vända dig till våra el-tekniker för såväl små som större installationsjobb.

Installationer i olika miljöer

Vi har erfarenhet av el-installationer i industriella anläggningar med högre kompetens- och specialistkrav:

  • Installationer av processutrustning.
  • Installationer i marina miljöer för fartyg, hamnar och vattenkraft.
  • Installationer för gjuterier och ugnar.
  • Installationer för fordonsindustrin.
  • Installationer för läkemedelsindustrin.
  • Installationer av pneumatiska system

Samarbetspartner för installationer

Vi har flera samarbetspartners för installationer av elutrustning, automationsutrustning och utrusning för styr- och regler vilket gör oss flexibla att hantera alla storlekar av installationer.