Konstruktion och projektering

Konstruktion och projektering

Har du en utmaning inom automation, styrning, reglering eller elteknik? Vi hjälper dig. Våra erfarna konstruktörer hittar den kortaste och bästa vägen fram till en lösning som är anpassad efter dina krav och behov.

Men erfarenhet och kunskap är inte allt. Det måste till rätt verktyg.

Elprocad och Eplan

Konstruktionsavdelningen utnyttjar främst Elprocad som CAD-system. Och eftersom Elprocad är Autocadbaserat blir formatet DWG. Men självklart kan du få även få formatet DXF. Vi levererar även alla ritningar som PDF-format.

För kunder som så önskar kan vi även upprätta el-ritningar med Eplan.

collage-konstruktion

Lösningar som fungerar i praktiken

Vår konstruktionsavdelning ligger vägg i vägg med vår verkstad där vi monterar apparatskåp och sätter ihop och testar all utrustning. Det gör att samarbetet är nära och snabbt. Önskemål från dig och andra kunder under projektets gång kan vi utföra direkt.

Lösningar kan tas fram i samråd mellan konstruktör och montör under projektets gång för ett bättre slutresultat.

Ordning och reda A och O

Vår projektering, vår konstruktion och vårt montage är styrt av vårt kvalitetssystem som är baserat på ISO9001. Vi uppdaterar alla projekt med checklistor och testprotokoll kontinuerligt för att följa de direktiv och normer som gäller.

All dokumentation och alla ritningar sparar vi i minst 10 år. Datasäkerheten är hög: varje natt tar vi till exempel backup av vår projektserver.