Slide background
Vi konstruerar, tillverkar och driftsätter industriella styr- och reglersystem efter dina förutsättningar och behov.
Industriell automation.
Slide background
Det kan vi!
Marin Automation & Ex-zon?
Slide background
Allt under ett tak.
Projektering, konstruktion, programmering, montage, installation, driftsättning, dokumentation och utbildning.